Lesdag 1

« De uitdagingen van de renovatie van oude gebouwen in het Brussels Gewest : brusselse gevels begrijpen om ze beter te renoveren »

Lesdag 2

« Welke aanpak voor gevelrenovatie om de transitie naar een kringloopeconomie te ondersteunen? »

Lesdag 3

« Vakkennis en kwaliteit van uitvoering, sleutelelementen voor een optimale renovatie »